Založ si blog

Je to možné?

Je možné, po dvoch hodinách práce, obdržať adekvátnu odmenu za odvedenú prácu, ktorá nám postačí na štandardný dvojdňový život? Je to možné pre každého? Je možné zaplatiť z dvoch hodín práce vlastnú dvojdňovú existenciu v akomkoľvek odbore, ktorý je na Slovensku vyučovaný? Že nie?  Z akého dôvodu by to tak malo byť? Nezrúti sa tým spoločnosť do anarchie? Tak na toto sa pokúsim odpovedať vo svojom manifeste skutočnosti, aká je možná, či je možná, a aj kedy je možná.

Verím, že naša spoločnosť, spoločnosť ľudí (niekdajšia osada, dedinka, mestečko, teraz svet, ale stále aj veľakrát a niekde iba divoká svorka) sa spája pre lepší život. Globalizácia je jedna vec a etika Globalizácie, je úplne iná a bohužiaľ veľmi nespravodlivo opomenutá vec. Slovensko, to už dnes nie je slovensko. Dnes je to primárne autonómna ekonomická bunka v silnej reakcii s inými autonómnymi bunkami podobného zloženia. Hlavné entity sú mena a  Šengenský dohovor (píšem to foneticky – no a?  = V tom nie je chyba). Tieto bunky však neustále majú problém a to je problém, ktorý sa zve kríza. PRvý problém tohoto zoskupenstva vidím v jeho hlinených základoch. Stále je základ vsadený do ekonomiky a nie do matérie. Matéria, niečo materiálne. Od pána Einsteina Alberta som sa dozvedel, že v každej inerciálnej skupine platí E=mc2 (energia je vypočítateľná z hmotnosti a konštanty vsadenej do odrazu svetla k danej inerciálnej sústave – /taktiež foneticky prepis vzorca – nevadí?/) Takže vieme niečo. Na čo by sme to mohli použiť? Ja ako filozof som sa zameral na zmysel života, potom som od tej témy odstúpil, na naliehanie jedného františkána, avšak zbadal som, že stopy života môžeme evidovať vo všetkom, čo má nejakú energiu. Čím lepšie dokáže určitý život používať energiu, tým slobodnejšie existuje (Kameň vs Pes). Niektoré energie, dokážu využívať energiu iných energií, ku vlastnému prospechu (komár vs človek). Pre energiu zomierajú ľudia ak komáre. Násilné zomieranie je rovnako neslobodné ako kameň. Sme ľudia. A platíme dane. Z akého dôvodu platíme dane? Prečo neplatíme dane pre zisk? Prečo naši politickí eunusi sú ešte stále pri moci, ak nedokážu naše peniaze zmeniť v ziskovú fabriku a ľudí, ktorí ich platia v spokojnú krajinu, že ako na to? Teraz pozitívne. Energia, ako som už opísal, je to najdôležitejšie v nás, a aj najdôležitejšie pre nás. AKo na to: Štát na štátnych pozemkoch vytvorí štátne energetické centrá, ktoré bude stavať vlastnými silami. Jediná štátna investícia musí ísť do vytvárania a skladovania čistej energie. Štát vytvorí investičnú podmienku automobilkám(podmienka pre investora), prechodu minimálne 30% výrobnej sily na výrobu aut poháňané energiou vyrábanou našou krajinou. Štát by podporoval každého, kto by začal fungovať na čistej štátnej energii, úplným odpustením daní, nakoľko by platil skrz energie. Štát začne stavať elektrárne, (energia o ktorej na slovensku ako dostupnej a tvárnej k rozličnému využitiu viem, je elektrická energia získateľná vodou, slnkom, vetrom, geotermálna energia a nejaké to uhlie) Slovensko musí otvoriť púracovné potreby štátu pre každého. Štát nesmie zamestnávať na tieto projekty firmy, ale musí zamestnávať priamo. Človek, ktorý pracuje na vodnej elektrárni ako staveník, a táto elektráreň nám bude prinášať, pri dobrej starostlivosti, 400 rokov zisk má právo na 2 hodiny zaplatené každý deň a táto suma musí byť nie menšia ako je jeho dvojdňová potreba. Prečo takto? Ak niekto príde o zamestnanie a chce si niečo nájsť, štát by mal vytvoriť deformáciu pracovného trhu, a na konkrétne posty, skrz tento systém, stanoviť minimálnu mzdu. Potrebujete platiť nájom, nemáte naň? Skús pracovať pre štát, zaradí ťa podľa schopností, jednoduchým plnevýznamovým testom. Napríklad, skončíš ako sústružník, štát ťa v tvojom regióne zamestná za minimálnu mzdu, ak budeš šikovný za mesiac môžeš robiť aj šéfa. Testy a chuť. Toto bude štát. Ak by namietali významní zamestnávatelia, nevadí, na stavbu elektrárni a ich plnohodnotné využitie je možné zamestnať celú spoločnosť a rovnako štát dokáže efektívne, veľmi efektívne kontrolovať vlastnú energetickú bezpečnosť. Atómovú bombu zastavíme a vrátime, ak budeme mať dostatok správnej energie. Nemusíme sa báť byť slobodní. Takže štát sa zameria na produkciu a využitie energie. Energia ako svetlo, teplo, vánok, slnko (v skleníkoch). 3x úroda ročne. Práca vo vlastnom plne zabezpečenom a plnohodnotne vybavenom regióne. Autá zmeníme za vlaky, a jazdu za prechádzku. Štát potrebuje zisk. Zisk je možné dosiahnuť rôzne, buď výrobou predajného a teda konkurenciou, finančnými operáciami a teda konkurenciou, alebo správnymi zákonmi a držaním energie, ktorej používanie je odporučané zákonom. Štát (teda my všetci) tak môže vyriešiť stres a z neho plynúce problémi. AK človek sa stane nezamestnaní v súkromnom sektore, štát mu ponúkne post adekvátny jeho schopnostiam a tarifnou mzdou k pozícii. Najmenšia pracovná doba na danej pozícii by mohla byť po 3 mesačnom zaučení  – 2 hodiny a okamžite po odpracovaní týchto dvoch hodín štát vyplatí na požiadanie mzdu, ktorá musí dokázať zaplatiť nanormovanú stravu a strechu nad hlavou na 2 dni. Štát spolu s elektrárňami bude stavať aj príbytky pre svojich stálych zamestnancov, ktorými sa stanú tí, ktorí o to prejavia záujem(záujem berte ho plnovýznamovo). Je nutné, aby Štát občanovi poskytol plný servis, keď potrebuje kapitál na životné potreby. Skrz takéto dvojhodinovky zbavím Slovensko mimo iné aj kriminality, nakoľko kradnúť sa neoplatí, veď stačí dve hodiny makať v mieste bydliska a mám na dva dni života. Hlavnou myšlienko dvojhodinovky bolo obmedzenie kriminality, a táto myšlienka na seba nabalila tú, ktorá hovorí o dôslednom hľadaní zamestnania.Napríklad francúzsky hovoriaca sekretárka, si určite zarobí v súkromnom sektore viac, ako v štátnom,  ale musí mať možnosť otvorených dvierok v prípade nepohody, a teda že vždy môže ísť na miestny úrad a tam cez internet dve hodiny prekladať nejaké štátne zmluvy, pravdaže s následnou kontrolou právnym oddelením atĎ. Štát môže mať dostatok práce doslova pre každého, a kedže sme štát my, dobre by bolo to tak aj urobiť. Čo s veľa energiami? Sklenníky pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti i tropickej potravy. Autá na našu energiu jazdia lacnejšie ako tie na ropu. Človek môže slobodnejšie myslieť. Vymení svoje svaly za robotické. Človek bude mať dostatok času na seba, lásku, rodinu a bude mať istotu. Štát bude lepšie regulovať vzdelanostnú politiku tak, aby dokázal čo najlepšie využiť svoj geografický a antropologický potenciál. Štát pri sebestačnosti, nadobudne slobodu na akejkoľvek kríze, ale musí byť sebestačný nielen v príjme energie, ale sebestačný aj v ochrane svojho majetku. Spolu s energiami je nutné aby štát investoval do obrany obrovské hodnoty, tak obrovské, ako je obrovská protihodnota tých, ktorí získavajú energiu násilím. Zvláštne, že obrana je nutná aj v celkom vysokom letopočte. Ale je to treba. Mne by sa páčilo, keby bola povinná obranná príprava aj pre ženy. Myslím, že práve ženy, by mali prejsť výcvikom, ktorý im pomôže efektívne sa vyhnúť ako i ubrániť násiliu. Nech sme mocní nielen sebestačnosťou, ale aj sebaobranou. A nakoniec – čo spôsobí takáto spoločnosť? JE nutné chápať Einsteina ak chceme takúto spoločnosť. Spoločnosť teda musí taktiež pochopiť Einsteina ak by sme mali dospieť k takejto spoločnosti. Ja si myslím, že spoločnosť chápe Einsteina, ale nechápe  nelogickosť.  Ak táto krajina je vedená hlúpo, či nelogicky, občan to nechápe a od takého sa radšej drží stranou. Tento chaos tu je vytváraný cielene. Neviem prečo, ale zjavne mnoho politických nominantov, keby sme otestovali, by sme mali problém zaradiť na post, kam ich s kľudom zaradili dnešný politici. Múdro však existuje, je vo fyzike. Ja viem vo fyzike čítať etické normy (vždy počkaj kým farba dobre vyschne, inak zas budeš dreť ako otrok). Štát by držal v moci energiu, ako jedinú štátnu komoditu a staral by sa o jej zapracovanie do štátneho systému tak, aby pokrývala minimálne 100% životnej dôležitosti. Na štátnych univerzitách, štátnych školách by mala ísť osnova výučby podľa talentu študenta, ktorý by bol odhaľovaný v protiklade jeho neschopnosti. AK žiak má nadanie na jazyky, tak buĎ obchodník, tlmočník, lingvista, filozof… atď. Ak má žiak krásne ručné práce ,,,, . Ale to treba podchytávať pri prvých prejavoch, nie aby sa učiteľ spoliehal na to, že ak pekne číta, tak čiarky a ypsilonky musí vysvetľovať inde, ten čo pekne číta na to dojde… chyba – talent vydeliť a osobitým prístupom nájsť medzery a zistiť vzťah — Preto by mali vyučovať dvaja a nie iba jeden učiteľ(ide hlavne o potlačenie nudy u toho, ktorý vie viac). V každej oblasti, sú kritické miesta, na ktorých intuitívnym riešením môžeme zadefinovať  pokračovanie talentu alebo je nutné to talentovanému dovysvetliť. Takéto miesto musí primárne učiteľ rozoznať tak, aby sa zameral na jeho riešenie u jednotlivca. Správne riešiaci vytvoria skupinu, ktorej sa bude venovať učiteľ s ďalším množstvom uzlov, v tej istej učebni. Tento učiteľ tak redukciou konkretizuje postup talentovaného a pokúsi sa jeho talent zadefinovať na škálu, ktorá jasne určí stupeň talentu, či ide o naučené, alebo je to osobitý fenomén zvedavosti subjektu k téme. AK je k téme subjekt zvedavý, svojou zvedavosťou samovoľne napreduje k  dovŕšeniu talentu v danom odbore na najvysššiom stupni. AK je chlapec zručný, neznamená to, že musí byť stolár, môže byť architekt.— Nakoľko čas pokročil, aj zajtra je deň.. . PS: Myseľ je fenomén, ktorý môže existovať v rovnakej forme ako je naša myseľ, prakticky aj mimo nás. JE to logické, ak niekto zažíva to čo zažívame my a je podobného chemického zloženia ako my, tak nosí našu myseľ. Teda je viac než isté, že sa tu každý vrátime, či už dvojmo, alebo trojmo, to je jedno, čo si tu chceme nechať pre budúcnosť???

 

 

Je mi na grc, chcem grcať verejne. Admin toto maže!

23.09.2012

Chcem zo seba vygrcať všetko to, z čoho mi je na grc.Chcem grcať na verejnosti.Nechcem grcať sám.Bojím sa, že budem grcať sám.Môžem grcať v sobotu, alebo nedeľu.No potrebujem podporu, že viac »

Existuje smrť, ako konečná stanica subjektívnej reality?

23.09.2012

Čo ak človek, ktorý sa javí, že je po smrti, je stále subjektívne živý? Čo ak sa tak javí, iba svojmu dočasnému okoliu, no jeho život v ňom pokračuje, ako keby žil? Autonehoda, všetkým viac »

Otrok made in Slovakia.

21.09.2012

Ako sa inak pozerať, na Čaplovičom presadzovanú hranicu prospechu detí, na základných školách, ktoré by mali študovať v školách, ktoré im garantujú maturitu? Nech žije otroctvo!

benjamin netanjahu

Facebook dočasne zablokoval účet Netanjahuovho syna, písal proti moslimom a Palestínčanom

17.12.2018 16:03

Syn izraelského premiéra v reakcii Facebook označil za "názorovú políciu".

škola, učitelia, vyučovanie,

Podľa Lubyovej učitelia v novom systéme o peniaze neprídu

17.12.2018 15:54

Vzdelávací systém je podľa komory učiteľov nastavený 'demotivujúco až likvidačne'.

andrej kiska

Prezident opäť nepodpísal osobitný odvod pre reťazce, zákon platí aj bez toho

17.12.2018 15:39

Návrh zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce pripravili poslanci koaličnej SNS.

trump

Trump: Je neuveriteľné, že Fed vôbec uvažuje o zvýšení úrokov

17.12.2018 15:28

Americký prezident Donald Trump sa naďalej snaží verbálne tlačiť na centrálnu banku (Fed), aby nepokračovala v sprísňovaní menovej politiky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 44
Celková čítanosť: 61295x
Priemerná čítanosť článkov: 1393x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy